Art Danmark Gæstekunstnere
Hillerød Kunstdage » tidligere gæstekunstnere

Tidligere Gæstekunstnere


>>> Juli 2015
Maria Norstrand - Keramik
>>> Juni 2015
Micha Lapitskye - Billedkunst
Maria Norstrand - Keramik

>>> Maj 2015

Maria Norstrand - Keramik
Ingrid Trapp - Billedkunst
Ruth Rise Nielsen

>>> April 2015
Birgitte Scheel Persson - Billedkunst
Annelise Sandvad - Billedkunst
Grete Rostock - Billedkunst
Birgitte Munthe Jacobsen - Skulptør

>>>Marts 2015
Lis Møller Jensen - Billedkunstner
Line Falk Iversen - Billedkunst
Bent Eggert Sørensen - Billedkunst

Birgitte Munthe Jacobsen - Skulptør
>>> Februar 2015
Vibeke Moldberg - Billedkunst
Katja Dahl - Billedkunst
Alice Dønns - Billedkunst

Inger Tripler - Skulptur
Bjarne Leth Nielsen - Skulptur

>>> Januar 2015
Lene Wagner - Billekunstner
Lisa Astrup - Billedkunst
Morten Funder - Fotokunst
Inger Tripler - Skulptur
Bjarne Leth Nielsen - Skulptur


( 12 måneder 2014, 73 kunstnere)
>>> December 2014

Annelise Bentsen - Billedkunstner
Troels Lindberg - Billedkunstner
Eliana Ramirez - Billedkunstner
Jen-Erik Søholt Hammerum - Billedkunstner
Lene Weis - Billedkunstner
Lisabeth Gabriella Toft - Billedkunstner
Majbritt Lund - Billedkunstner
Sanne Ridell - Billedkunstner
Helle Søes - Billedkunstner
Dorthe Aggebo - Skulptør-Keramiker
Marian Brogård - Glaskunstner

>>> November 2014
Marianne Bech - Billedkunstner
Micha Lapitskiy - Billedkunstner
Ulla Weis Fogh - Billedkunstner
Marian Brogård - Glaskunstner

>>> Oktober 2014
Winnie Sørensen - Billedkunstner
Katrin Thorsgaard - Billedkunstner
Liselotte Frederiksen - Billedkunstner
Marian Brogård - Glaskunstner

>>> September 2014
Lars Braun - Billedkunst
Anne Feldtmose - Billedkunst
Lilly Tang - Billedkunst
Marianne Brogaard - Glaskunst

>>> August 2014
Angeles Blanco - Smykkekunst
Lene Purkær Stefansen - Bronceskulpturer
Palle Smith-Petersen - Fotokunst
Annelise Bentsen - Billedkunst

>>> Juli 2014
Lis Warberg - Billedkunst
Troels Lindberg - Billedkunst
Majbritt Lund - Billedkunst
Elisabeth Fossheim Juul _ Billedkunst
Eliana Ramirez - Billedkunst
Lisabeth Gabriella Toft - Billedkunst
Lene Weiss - Billedkunst
Jens Erik Søholt Hammerum - Billedkunst
Sanne Ridell - Billedkunst
Flemming Kastaniegaard - Skulptur Jern
Marianne Brogaard - Glaskunst
Una Winther - Smykkekunst
Lena Purkær Stefansen - Bronceskulptur
Vera Bille - Stenkunst Maleri
Laila Bell - Bronceskulptur

>>> juni 2014

Heidi Rosenfeldt - Billedkunst
Per Bernhard - Billedkunst
Stella Elkjær - Billedkunst
Anne Krüger - Keramik

>>> maj 2014
Anne Krüger - Keramik
Lene Weiss - Billedkunst
Ada Marie Thoweson - Billedkunst
Majbritt Lund - Billedkunst

>>> april 2014
Lisabeth Gabriella Toft - Billedkunstner
Nina Tange - Billedkunstner
Regitze Dan Lambaa - Billedkunstner
Mette Rørsted - Keramik

>>> marts 2014
Mette Rørsted - Keramik
Laynet Lore Wynsch - Billedkunst
Inge Smith Hansen - Billedkunst
Anitta Jonas - Billedkunst
Trine Panum Kjeldsen - Billedkunst

>>> februar 2014
Sofie Tirsbæk - Billedkunst
Kent Daniel Kovacs - Billedkunst
John Overgaard - Billedkunst
Flemming Kastaniegaard - Skulptør jern
Kirsten Madsen - Glaskunst

>>> Januar 2014
Casper Reiff - Skulptur og Billedkunst
Flemmimg Kastaniegaard - Skulptør jern
Kirsten Madsen - Glaskunst
Jens- Erik Søholt Hammerum - Billedkunst
Britt Wilken - Billedkunst


(12 måneder 2013 83 gæstekunstnere)
2 ekstra grupper Hillerød kunstdage 13 kunstnere


>>>december 2013 Tilknyttede kunstnere

Ulla Ferdinansen - Billedkunst
Helle Søes - Billedkunst
Inge Jørgensen - Billedkunst
Ulla Weis-Fogh - Billedkunst
Sanne Riddel - Billedkunst
Lis Warberg - Billedkunst
Sanne Mai - Billedkunst
Lis Dorthe Prægel - Billedkunst
Eliana Ramirez - Billedkunst
Dorthe Aggebo - Skulptur
Tina Leisted - Glaskunst
Hanne Hayman - Skulptur
Irene Berentz - Sølvsmykker
Hanne Isabel - Smykkekæder
Uni Winther - Glassmykker

>>>november 2013
Majbrith Lind Petersen - Billedkunst
Annelise Lemche - Billedkunst
Kirsten Adrian - Billedkunst
Mariann Brogaard - Glaskunst
Irene Berentz - Sølvsmykker
Hanne Isabel - Smykkekæder
Uni Winther - Glassmykker

>>>oktober 2013
Stelle Elkjær - Billedkunst
Charlotte Bjørlig - Billedkunst
Christina Anna Gejlsbjerg - Billedkunst

Mariann Brogaard - Glaskunst
Irene Berentz - Sølvsmykker
Hanne Isabel - Smykkekæder
Uni Winther - Glassmykker

>>> September 2013
Elisabeth Foss Juul - Billedkunstner
Jeannie Bolund - Billedkunstner
Tina Traberg - Billedkunstner
Henning Nielsen - Trækunstner
Irene Berentz - Sølvsmykker
Hanne Isabel - Smykkekæder
Uni Lis Winther - Glassmykker

>>> Aug. 2013
Søren Hansen - Billedkunstner
Troels Lindberg - Billedkunstner

Henning Nielsen - Trækunstner
>>> Juli 2013 Tilknyttede kunstnere
Sanne Riddell - Billedkunst
Ulla Ferdinansen - Billedkunst
Ulla Weis Fogh - Billedkunst
Inge Jørgensen - Billedkunst
Lis Dorthe Prægel - Billedkunst
Malene Edstrand - Billedkunst
Lis Warberg - Billedkunst
Sanne Mai - Billedkunst
Dorte Aggerbo - Billedkunst
Tina Leisted Jensen - Glaskunst
Laila Bell - Skulptør og Billedkunstner
Gille Dalsgaard -

>>> Juni 2013

Michael Kofod - Glaskunst
Sofie Caspersen - Billedkunst
Iben Bjerre - Billedkunst
Kirsten Karlshøj - Billedkunst

>>> Maj 2013
Michael Kofod - Glaskunst
Jørgen Thomsen - Billedkunst
Preben Nielsen - Billedkunst
Johnny Jack - Billedkunst

>>> april 2013

Lis Warberg -  Billedkunst
Eugene Melamed - Billedkunst
Peter Eichen - Billedkunst
Jytte Høeg - Skulpturer
Winnie Dolva - Billedkunst og glas
Lene Glud - Keramik
Eva Krogh - Filtning
Hanne Tvermose - Sølvsmykker

>>> marts 2013
Lis Dorthe Prægel - Billedkunst
Lene Bang Petersen - Billedkunst

Jytte Høeg - Skulpturer
Winnie Dolva - Billedkunst og glas
Lene Glud - Keramik
Eva Krogh - Filtning
Hanne Tvermose - Sølvsmykker

>>> februar 2013
Sanne Riddell - Billedkunst
Randi Dam - Billedkunst
Flemming Bohn - Billedkunst
Mariann Brogaard - Glaskunst

>>> Januar 2013
Christina Grydbæk Kristiansen - Billedkunst
Micha Lapitskiy - Billedkunst
Ulla Weis Fogh - Billedkunst
Mariann Brogaard - Glaskunst

 
(12 måneder 2012 85 gæstekunstnere)
>>> December 2012 Tilknyttede kunstnere

12 kunstnere

>>> November 2012
Mia Blinkilde - Billedkunst
Laila Bell - Billedkunst og Broncheskulpturer
Hanne Aagaard Jensen - Billedkunst
Pia Vestmar - Billedkunst

>>> Oktober 2012
Sanne Mai - Billedkunst
Lis Severin - Billedkunst
Melissa Veronica Dørum - Billedkunst
Daisy Dahl - Billedkunst

Una Lis Winther - Glas Smykkekunst
Mariann Brogaard - Glaskunst
Vera Bille - Malet Stenkunst

>>> September 2012

Daisy Dahl - Billedkunst
Charnet Markmann - Billedkunst
Linda Noack - Billedkunst
Merete Roy - Billedkunst
Jytte Høeg - Skulptør

>>> August 2012

Marie Duedal Nielsen - Billedkunst
Julia Kia - Billedkunst
Gitte Levin - Billedkunst
Jytte Høeg - Bronzeskulptur
er
Vera Bille - Dekorerede sten
Una Lis Winther - Glas smykkekunst

Vera Bille -  Malet Stenkunst
>>> Juli 2012

Majbrit Bartholdy - Billedkunst
Lis Engel - Billedkunst

Jette Guldberg - Billedkunst

Poul Lausen - Billedkunst

Minea Beha - Billedkunst

Ingrid Trap Hastrup - Billedkunst

Inge Thøgersen - Billedkunst                 
Inge Jørgensen - Billedkunst
Ulla Ferdinansen - Billedkunst
Lykke Bonde - Skulptør
Doron Silberberg - Skulptør
Tina Leisted Jensen - Glaskunst

>>> Juni 2012
Line Kronvold - Portrætkunst
Anne Hjarnaa - Billedkunst
Eliana Ramirez - Billedkunst
Rikke Bruzelius - Glaskunst
>>> Maj 2012
Anja Madsen - Billedkunst
Dorthe Aggerbo - Billedkunst
Helle Søes - Billedkunst
Rikke Bruzelius - Glaskunst
Una Lis Winther - Glas smykkekunst
Vera Bille - Malet stenkunst
>>> April 2012
Charlotte Bjørlig - Billedkunst
Majbrit Bartholdy - Billedkunst
Bente Kure - Billedkunst
Eliana Ramirez - Billedkunst
Marian Brogaard - Glaskunst

Una Lis Winther - Glas smykkekunst
Vera Bille - Malet stenkunst

>>> marts 2012
Susanne Ulf Hansen - Billedkunst
Karsten Duus - Billedkunst
Karen Lindberg - Billedkunst
Torben Jespersen - Billedkunst
Jeanne Larsen - Billedkunst
Jan Laurberg List - Billedkunst
Marian Brogaard - Glaskunst

Una Lis Winther - Glas smykkekunst
Vera Bille - Malet stenkunst

>>> feb - 2012
Frýbjørg Kruse - Billedkunst
Eliana Ramirez - Billedkunst

Linda Noack - Billedkunst
Preben Christensen - Trædrejning
Vera Bille -  Malet Stenkunst
Una Lis Winther - Unika - "Kolibri Glaskunst"

>>> Jan - 2012
Inge Thøgersen - Billedkunst
Jane Frost Larsen - Billedkunst
Sølvi Karin Børresen - Billedkunst

Preben Christensen - Trædrejning
Vera Bille - Malet Stenkunst 

Una Lis Winther - Unika  " Kolibri Glaskunst"


( 12 mdr 2011 ialt 65 gæstekunstnere )


>>> Dec - 2011 - Tilknyttede kunstnere
Heidi Madsen - Billedkunst

Jette Guldberg - Billedkunst
Ingrid Trap Hansen - Billedkunst
Birgit Langborg - Billedkunst
Susanne Wainach - Billedkunst
Poul Lausen - Billedkunst
Birgitte Mouridsen - Billedkunst
Tina Laisted - Glaskunst
Herdegen - Bronzeskulpturer

>>> Nov - 2011

Malene Edstrand - Billedkunst
Gokhan Tanatar - Billedkunst
Mette Holmskov - Billedkunst

Herdegen - Bronceskulpturer
Marian Brogaard - Glaskunst
Vera Bille - Stenkunst

>>> Okt 2011

Inge Jørgensen - Billedkunst
Regina Egenæs - Billedkunst

Søren Poulsen - Billedkunst
Erik Herdegen - Bronzekunst
Vera Bille - Stenkunst

>>> Sept - 2011

Lis Engel - Billedkunst
Minea Beha - Billedkunst
Lene Keldsen - Billedkunst
Bent Madsen - Sten og Bronzekunst
Vera Bille -  Stenkunst

>>> aug - 2011
Ulla Ferdinansen - Billedkunst
Erik Herdegen - Billedkunst

Svend Høgh - Billedkunst
Bent Madsen - Sten og Bronzekunst
Vera Bille - Stenkunst

>>> juli -  2011 - Tilknyttede kunstnere
Mikala Wildt - Billedkunst
Ingrid Trap Hastrup - Billedkunst
Susanne Wainach - Billedkunst
Heidi Madsen - Billedkunst
Betty Vest -  Billedkunst
Jette Guldberg - Billedkunst
Birgit Langborg - Billedkunst
Tina Leisted - Glaskunst
Erik Herdegen - Bronzekunst

>>> juni - 2011
Ingrid Trap Hastrup - Billedkunst
Heidi Madsen - Billedkunst
Jette Guldberg - Billedkunst
Erik Herdinger - Bronzekunst

>>> maj - 2011
Bitte Cecilie Bang -  Billedkunst
Lisbeth Rokkedal Hvid - Billedkunst

Mille-Maj Egbo - Billedkunst
Gert Kisum - Keramik

>>> april - 2011
Elsebet Altschuler - Billedkunst
Inger M. Hansen - Billedkunst

Gerhard Rohwer - Stenkunst
>>> marts - 2011
"kattegatkunstnerne"
Solveig Keller - Billedkunst
Rita Handest - Billedkunst
Anitta H. Eskildsen - Billedkunst
Paul Lausen - Billedkunst
Gerhard Rohwer - Stenkunst

>>> februar - 2011
Annette Beier Liisberg > Billedkunst
Ole Gernot > Billedkunst

Tina Leisted > Glaskunst
Vera Bille > Stenkunst
>>> Januar - 2011
Per Møller > Billedkunst
Dimo Poulsen > Billedkunst
Tina Leisted > Glaskunst

Vera Bille > Stenkunst


 


Ialt 81 gæstekunstnere i 2010

>>> December - 2010
Peter Witt > Billedkunst
Arno Edill > Billedkunst
Torben Jespersen > Billedkunst
Birgitte Ludvigsen > Billedkunst
Connie Lous > Billedkunst
Marian Brogaard > Glaskunst
Vera Bille > Stenkunst
Preben Johansson > Stenskulptur

>>> November - 2010
Connie Lous > Billedkunst
Peter Witt > Billedkunst
Arno Edill > Billedkunst
Per Christoffersen > Billedkunst
Susan Lüth Hedegaard > Billedkunst
Torkil Kure > Billedkunst
Marian Brogaard > Glaskunst
Vera Bille > Stenkunst
Preben Johansson > Stenskulptur

>>> Oktober - 2010
Torkil Kure > Billedkunst
Peter Witt > Billedkunst
Arno Edill > Billedkunst
Connie Lous > Billedkunst
Birgitte Valentin > Billedkunst
Per Møller > Billedkunst
Finn Rasmussen > Billedkunst
Marian Brogaard > Glaskunst
Vera Bille > Stenkunst
Preben Johansson Stenskulptur

>>> September - 2010
Birgitte Valentin > Billedkunst
Torkil Kure > Billedkunst
Peter Witt > Billedkunst
Arno Edill > Billedkunst
Connie Lous > Billedkunst
Vera Bille > Stenkunst
Preben Johansson > Stenskulptur

>>> August - 2010
Birgitte Valentin > Billedkunst
Torkil Kure > Billedkunst
Peter Witt > Billedkunst
Arno Edill > Billedkunst
Connie Lous > Billedkunst
Vera Bille > Stenkunst
Preben Johansson > Stenskulptur

>>> Juli - 2010
Birgitte Valentin > Billedkunst
Peter Witt > Billedkunst
Kirsten B. Jørgensen > Billedkunst
Ellen Løvendal Ørnæs > Billedkunst

>>> juni - 2010

Birgitte Valentin > Billedkunst
Lena Dissing > Billedkunst
Maj Britt Gjerrow > Billedkunst
Lykke Bonde > Billedkunst og Skulpturer
Connie Lous > Billedkunst

Jim Larsen > Bronze og Stenkunst
>>> Maj - 2010

Alvdis Mortensen > Billedkunst
Claus Arndt Nielsen > Billedkunst
Connie Lous > Billedkunst
Lena Lysgaard > Billedkunst
Arno Edill > Billedkunst
Jim Larsen > Stenkunst

>>> April - 2010
Mads Henum > Billedkunst
Lotte Kahr > Billedkunst
Michael Syberg > Billedkunst
Birgit Langborg > Billedkunst
Izabell Friis > Billedkunst
Karen Hansen > Design

Jim Larsen > Bronze og Stenkunst
>>> marts - 2010

Birgitte Ludvigsen > Billedkunst
Kirsten Hyrup > Billedkunst
Anne Marie Pedersen > Billedkunst
Annemarie Jepsen > Billedkunst
Bjarne Hansen >Keramik
Jim Larsen > Bronze og Stenkunst

>>> feb. - 2010

Peter Witt > Billedkunst
Susanne I Frederiksen > Billedkunst
Mikala Wildt > Billedkunst
Birgitte H. Muoridsen > Billedkunst
Marian
Brogaard > Glaskunst
Jim F. Larsen > Bronze og Stenkunst
>>>  jan. - 2010

Betty Vest - Billedkunst
Susse Volander - Billedkunst 
Anni Frese - Billedkunst 
Anni Frese - Bronzeskulpturer
Jim F. Larsen > Bronze og Stenkunst


 


Ialt 51 gæstekunstnere i 2009

>>>  dec. - 2009

Susanne Wainach > Billedkunst
Birgit Schytte > Billedkunst
Eva Larsen > Billedkunst
Lars Bøgner > Rakubrændt keramik 
Jim F. Larsen > Bronze og Stenkunst
>>>  nov. - 2009
Kirsten Hagelskær Jensen > Billedkunst
Per Coster > Billedkunst

Yvonne Eilskov > Billedkunst
Hanne Højby > Skulpturer
Jim F. Larsen > Bronze og Stenkunst
>>>  Okt. - 2009

Connie Lous > Billedkunst
Malene Hammershøj > Billedkunst

Susana Aznar > Billedkunst
Tina Frederiksen > Billedkunst
Annette Ravn > Bronze og keramikskulpturer
Jim F. Larsen >
Bronze og Stenkunst
>>>  Sept. - 2009

Grete Rostock > Billedkunst
IngeLise Fritze Christensen > Billedkunst
Kirsten Hyrup > Billedkunst
Pia Dybdahl > Billedkunst
Jim F. Larsen > Bronze og Stenkunst

>>>  Aug. 2009
Arno Edill > Billedkunst

Margit Hagemann > Billedkunst

Anne Fuglsang > Billedkunst
Vang Sangil > Fotokunst

Jim F. Larsen > Bronze og Stenkunst

>>>   Juli.  2009
Telmo Alarcon > Billedkunst
Jim F. Larsen > Bronze og Stenkunst
Arno Edill > Billedkunst

>>>   Juni.  2009
Zoe Asta > Billedkunst
Maj-Britt Wadum > Billedkunst
Lena Dissing > Billedkunst
>>>  maj.  2009 
Anette Lynge Nielsen > Glaskunst
Mads Henum > billedkunst
Johnny Christiansen > billedkunst
Susanne Annweiler Lassesen > billedkunst
>>>  april. 2009
Jørgen Nordskov > trædrejekunst
Birgitte Ludvigsen > billedkunst
Birgit Langborg > Billedkunst
Stine Bruun > Billedkunst
>>>  marts. 2009
Leif Nielsen > Keramik
Susanne Klyft > billedkunst
Louise Thygesen > billedkunst
Keld Olsson > billedkunst
>>>  februar. 2009
Mariann Lykke > billedkunst
Jeanne Larsen > billedkunst
Jeanne Larsen > keramik
Helle Borg Hansen > billedkunst
>>>  januar. 2009 
Bonna Siff Jensen > billedkunst
 
Connie Lous > Billedkunst

Anita Rørvig > Skulpturer

Art Danmark Galleri - artdanmark.dk - Solhøj 13, dk-2990 Nivå, Danmark Tlf.: 40200031, artdanmark@post.tele.dk,